Visit

IEA Danmark

Søren Heick

Sauntesvej 30B

2820 Gentofte

© 2023 by IEA Danmark |  Etiske reglerOm IEA DK

Om indlæggene

Anders Oll:
Er der brug for essens i dagens Danmark?

 

Travlhed og krav fra omverdenen presser os stadig hårdere, hvor usikkerhed om fremtiden, opskrivningen af det materielle og tabet af traditionelle værdier danner grobund for en voksende fremmedgørelse mellem mennesker. Derfor er et tilbagekald via vores indre essentielle kvaliteter og dyder til vores ophav af afgørende betydning, således vi kan residere i vores essens.

 

Vores essens er det punkt, som vi nødvendigvis må have og ikke kan miste, uden at vi dermed ophører med at være os selv.

Essens er den intelligens, der forbinder os med den større sociale, kulturelle og spirituelle helhed, som vi er en del af. Vi har alle et unikt bidrag at give, noget som udvikler det gode, det sande og det skønne i verden.

 

Essens stammer fra en universel prædetermineret natur, som eksisterer i os som menneske og danner vores eksistensgrundlag. Grundlaget for vores eksistens er således i relation med vores essens og ikke omvendt. Det vil sige, om vi er eller ikke er, påvirker de valg, vi selv træffer og de handlinger vi begår - er du klartseende?

 

Indre værdi er og skal være ukrænkelig og uafhængig af den hurtigt fremadskridende udvikling der sker i vores samfund.

 

I løbet af indlægget arbejder vi med essens og vigtigheden af hvor meget der i dagens Danmark er et øget behov for bevidsthed på essens.

 

 

Susanne Povelsen:

Enneagrammet og coaching

 

Enneagrammet er et oplagt værktøj til individuel klient coaching og team coaching. Det giver en unik mulighed for at matche, sparre, afdække blokeringer og finde udviklingsveje. Men hvordan bringer vi det bedst i spil og bruger det med respekt?

 

Enneagrammet anvendt i coaching kan afvige noget fra traditionel coaching, idet vi ikke udelukkende kan tale fremadrettede målsætninger og handlingsplaner, men også gennem Enneagrammet ser på de bagvedliggende forhindringer, der kan få fokuspersonen til at hænge fast eller have modstand på at flytte sig – personligt eller arbejdsmæssigt.

I denne workshop ser vi på, hvordan coaching kan gribes an med Enneagramvinklen. Hvor skal vi fx starte og ende i forhold til Enneagrammets mange sider? Og hvad skal vi være opmærksomme på, når vi har forudgående (type)viden om klienten? Jeg vil dele ud af mine erfaringer med Enneagrammet og coaching, og du får mulighed for selv af afprøve coaching i et par øvelser og være med i dialogen om, hvordan Enneagrammet bedst kan/skal bruges i coaching.

 

Om du er coach eller coachee, spiller ingen rolle for din deltagelse. Som coach får du input og inspiration til dit arbejde. Som coachee, får du viden om, hvordan coaching med Enneagrammet specielt kan gøre en forskel for dig, samt hvordan du selv kan begynde at være medvirkende til din egen udvikling via coachende spørgsmål til dig selv.

Malene Sondrup & Birgitte Burholt Maxwell

Enneagrammet på Job

Når Malene og Birgitte stiller skarpt på ”Typen på job”, så kommer det til at handle om, hvad der er vigtigt for den enkelte type som medarbejder på job, hvad der er den enkelte types arbejdsstrategi og hvad typen motiveres af. Samtidig bliver der fortalt om, hvad typen har fokus på og hvad typen skal være opmærksomme på ift. deres blindspot.

Du vil få inspiration til, hvad du som kollega eller leder skal havde fokus på, for at få den bedste relation med de forskellige typer på jobbet.

 

Alt dette bliver krydret med eksempler fra Malene og Birgittes dagligdag på jobbet.

Malene er chef i en større privat virksomhed og bruger Enneagrammet i alle relationer – dvs. både i jobsamtaler, i medarbejdersamtaler og i hverdagsdialoger med kollegaer og medarbejdere.

 

Birgitte er ansat i en offentlig forvaltning og bruger Enneagrammet på job til fortrinsvis til at forbedre arbejdsmiljøet ved at give medarbejderne og lederen indsigt i sig selv og deres kollegaer.

 

Morten Gelbek:

Brug dine ben fornuftigt

 

Noget af der første, vi lærer om Enneagrammet, er, hvordan hver type er forbundet med to andre typer via ben eller pile, som det er illustreret i Enneagramsymbolet.

 

I den gængse forståelse (her i Danmark i hvert fald) illustrerer disse, hvordan vi reagerer, når vi henholdsvis er pressede/stressede eller trygge. Det er der bestemt også noget om

 

Det er også et udtryk for, at vi faktisk indeholder en betragtelig del af de to typer i os allerede og hele tiden. Vi har alle de 9 typer – de 9 aspekter i os, selvom vi hver især har en, som er vores primære type. Det er kun spørgsmålet, hvordan de 9 typer er fordelt i os.

 

De to typer – vores ben – er således nogle, vi i mange henseender har mere tilgang til, end så mange andre af typerne.

 

Med udviklingsbriller på rummer disse to typer – vores ben – rigtig mange aspekter, som kan balancere vores egen type, løfte vores udvikling og tilføre netop de ressourcer osv., vi ikke har så god tilgang til i vores egen type.

 

Her er det vigtigt at huske, det er de højere aspekter af vores ”ben-typer”, vi skal tilgå. Ofte kommer vi til at bruge de lavere aspekter i stedet, specielt når vi reagerer ubevidst.

 

Så – hvordan er det vi tilgår de støttende aspekter, vi allerede har iboende?

 

Hvad er det, vi kan hente i vores ben, og hvad vil det give os?

 

Det handler om bevidst og aktivt at tage kontakt til disse aspekter. Derfor må vi også – måske først og fremmest – blive bevidste om, når vi ikke gør det.

AFLYST

  • White Facebook Icon
  • Hvid LinkedIn ikon
  • White Instagram Icon